Huisstijl ontwikkeling

Als organisatie wilt u een imago dat past bij het beeld dat de organisatie uit moet stralen, de huisstijl beïnvloedt het imago en dus de beeldvorming bij uw doelgroep. Een goede huisstijl is de basis van herkenbaarheid. Met het logo als uitgangspunt, bepalen we het kleurgebruik, de typografie en alle vormelementen, om zo tot een compleet eigen stijl te komen.

Het is van belang dat de huisstijl visueel weergeeft waar uw bedrijf voor staat en dat alle huisstijl onderdelen consistent worden doorgevoerd.

Ons werk begint met goed luisteren. Wat maakt het onderscheid tussen u en anderen uit uw sector? Hoe wilt u dat onderscheid verder positioneren? Op grond van uw briefing daarover kunnen wij uw boodschap helder in vorm vertalen, zodat uw doelgroep effectief wordt aangesproken.

Elementen van een huisstijl

Een huisstijl bestaat uit verschillende elementen. Het wil echter niet zeggen dat al deze elementen ingezet hoeven te worden om uw bedrijf bij de doelgroep(en) in beeld te brengen.

  1. Woordmerk
  2. Beeldmerk
  3. Typografie
  4. Kleur
  5. Kenmerkende vormen