Ontwikkeling logo en huisstijl voor de top 40 rockband Monoshock

De doelstellingen waren als volgt:

  • Ontwikkeling van een duidelijke herkenbaar logo en huisstijl.
  • Toepassen van de ontwikkelde huisstijl in verscheidene reclame uitingen, waaronder posters.