Werkwijze website ontwikkeling

Om het gehele traject van het ontwikkelen van een website (maar ook huisstijl ontwikkeling of drukwerk verzorging) duidelijk weer te geven, is deze onderverdeeld in een aantal fases. Hierdoor wordt het gehele project voor beide partijen overzichtelijk gemaakt en kunt u eventuele aanpassingen op verscheidene tijdstippen aangeven. Zo wordt de werkwijze transparant en de kans op miscommunicatie vrijwel weggenomen.
Afhankelijk van de complexiteit van de opdracht kunnen verscheidene fases ook samensmelten.

Plan van aanpak: Inventarisatie & advies

Voordat we daadwerkelijk kunnen beginnen met het ontwerp en ontwikkeling van uw website stellen we middels een vrijblijvend, oriënterend gesprek een plan van aanpak op om zo samen naar het gewenste resultaat toe te werken. Deze bespreking dient als basis voor de offerte, waarin de kosten van de verschillende onderdelen worden toegelicht. Deze kosten worden onder andere bepaald door uw specifieke wensen en de omvang van het project. Hiernaast dient het plan van aanpak als basis voor de verdere uitwerking van de website. Er wordt gekeken naar uw wensen met betrekking tot o.a. doelstelling, uitstraling, functionaliteit en beheer.

Website Structuur

Tijdens deze fase wordt de verkregen informatie uit stap 1 gekoppeld aan een structuur. Dit wordt weergegeven in een 'functioneel ontwerp'. Hierin zijn de pagina's en de navigatiestructuur van de toekomstige website weergegeven. Duidelijkheid en gebruiksvriendelijkheid zijn hierbij uitgangspunten. Het functioneel ontwerp geeft de plaats in uw website weer van onder meer knoppen, tekst, afbeeldingen, formulieren etc. Ook de te ontwerpen functionaliteit in de verschillende pagina's wordt beschreven en in beeld gebracht.

Grafisch ontwerp website

De volgende stap in het proces van website ontwikkeling is het grafisch ontwerp. In het grafisch ontwerp worden de stijl, typografie, kleur- en beeldgebruik vastgelegd en van daaruit wordt een keuze voor verdere uitwerking gemaakt. Het is gebruikelijk één of twee stijlvoorstellen te ontwikkelen die de basis kunnen vormen voor een definitieve keuze.

Technische realisatie

De verschillende onderdelen worden uitgewerkt en de navigatie wordt geïmplementeerd. Binnen Content Management Systemen, zoals Joomla en Magento, worden templates, modules, componenten en plug-ins eventueel aangepast, vertaald en geïmplementeerd. Hierbij kunt u denken aan onderdelen zoals dia-shows, contactformulieren en betaalsystemen. De website zal voldoen aan hedendaagse eisen zoals opmaak d.m.v CSS, HTML code volgens W3C-standaarden en gebruikersvriendelijke url’s. Hierdoor zullen zoekmachines uw website beter indexeren.

Implementatie content (beeld & teksten)

De aangeleverde, aangemaakte of aangekochte content (inhoud) voor de website wordt geplaatst. Wanneer er is gekozen om de website technisch te optimaliseren voor zoekmachines (SEO - Search Engine Optimization), zullen we aan de hand van speciaal ontwikkelde templates bekijken welke woorden en woordcombinaties voor de "tags" in de website gebruikt gaan worden.

Testen en oplevering

Voor de oplevering van uw website volgt een testperiode om te kijken of de afgesproken functionaliteit naar behoren werkt. Maar ook met betrekking tot bijvoorbeeld browser compatibiliteit worden er testen uitgevoerd. Als de testperiode naar tevredenheid is afgerond, wordt de website op het live domein geplaatst en is klaar om bezocht te worden.

Nazorg: Website beheer

Joomla heeft uitgebreide mogelijkheden om zelf de website bij te houden. Sommige ondernemers hebben echter geen tijd om de CMS website zelf te beheren. GEWOON! webdesign biedt aan om het website beheer totaal of gedeeltelijk uit handen te nemen. Van technisch beheer tot en met het plaatsen van content (teksten en foto’s) op uw site.

  • Content beheer
    
Wanneer u voor content beheer kiest, zorgen wij voor het plaatsen van tekst en beeld op de website. Tevens worden de foto’s bewerkt en geoptimaliseerd voor het gebruik op internet. Oude content wordt opgenomen in het archief of verwijderd.
  • Technisch beheer
    
Bij technisch beheer kunt u denken aan back-ups van de website, technische beveiligingsupdates van het Joomla CMS en de gebruikte componenten.