Volgens de wensen van Frisse Wind Marketing is een informatieve, responsive website op basis van een HTML5/CSS3 template ontwikkeld. De website telt slechts 1 pagina waar op een intuïtieve wijze doorheen gescrolled kan worden

De doelstellingen waren als volgt:

  • Informatievoorziening van diensten aan potentiële klanten.
  • Ontwikkeling snelle, overzichtelijke en responsive website.
  • Ontwerp volgens specifieke wensen van, en in nauwe samenwerking met klant.