northwest

Werkwijze website maken

Werkwijze website maken

Om het gehele traject van het ontwikkelen van een website (maar ook huisstijl ontwikkeling of drukwerk verzorging) duidelijk weer te geven, is deze onderverdeeld in een aantal fases. Hierdoor wordt de werkwijze om een website te maken voor beide partijen overzichtelijk gemaakt en kun je eventuele aanpassingen op verscheidene tijdstippen aangeven. Zo wordt de werkwijze transparant en de kans op miscommunicatie weggenomen.

Afhankelijk van de complexiteit van de opdracht kunnen verscheidene fases ook samensmelten. Onderstaande beschreven werkwijze moet daarom ook als een richtlijn gelezen worden, er is natuurlijk altijd sprake van een individuele invulling.

Werkwijze website maken: Inventarisatie & advies

Voordat ik daadwerkelijk kan beginnen met het ontwerp en ontwikkeling van jouw website, stellen we middels een vrijblijvend, oriënterend gesprek een plan van aanpak op om zo samen naar het gewenste resultaat toe te werken. Deze bespreking dient als basis voor de offerte, waarin de kosten van de verschillende onderdelen worden toegelicht. Deze kosten worden onder andere bepaald door je specifieke wensen en de omvang van het project. Hiernaast dient het plan van aanpak als basis voor de verdere uitwerking van de website. Er wordt gekeken naar je wensen met betrekking tot o.a. doelstelling, uitstraling, functionaliteit en beheer.

Werkwijze: Website Structuur

Tijdens deze fase wordt de verkregen informatie uit de vorige stap gekoppeld aan een structuur. Dit wordt weergegeven in een 'functioneel ontwerp'. Hierin zijn de pagina's en de navigatiestructuur van de toekomstige website weergegeven. Duidelijkheid en gebruiksvriendelijkheid zijn hierbij uitgangspunten. Het functioneel ontwerp geeft de plaats in je website weer van onder meer knoppen, tekst, afbeeldingen, formulieren etc. Ook de te ontwerpen functionaliteit in de verschillende pagina's wordt beschreven en in beeld gebracht.

Werkwijze: Grafisch ontwerp website

De volgende stap in de werkwijze om een website te maken is het grafisch ontwerp. In het grafisch ontwerp worden de stijl, typografie, kleur- en beeldgebruik vastgelegd en van daaruit wordt een keuze voor verdere uitwerking gemaakt. Het is gebruikelijk één of twee stijlvoorstellen te ontwikkelen die de basis kunnen vormen voor een definitieve keuze.

Werkwijze: Technische realisatie

De verschillende onderdelen worden uitgewerkt en de navigatie wordt geïmplementeerd. Binnen Content Management Systemen, zoals Joomla en Magento, worden templates, modules, componenten en plug-ins eventueel aangepast, vertaald en geïmplementeerd. Hierbij kun je denken aan onderdelen zoals dia-shows, contactformulieren en betaalsystemen. De website voldoet aan hedendaagse eisen, zoals opmaak d.m.v. code volgens W3C-standaarden en gebruikersvriendelijke url’s. Hierdoor zullen zoekmachines je website beter indexeren.

Werkwijze: Implementatie content (beeld & teksten)

De aangeleverde, aangemaakte of aangekochte content (inhoud) voor de website wordt geplaatst. Wanneer er is gekozen om de website te optimaliseren voor zoekmachines (SEO - Search Engine Optimization), zullen we aan de hand van speciaal ontwikkelde templates bekijken welke woorden en woordcombinaties in de website content gebruikt gaan worden.

Laatste onderdeel werkwijze website maken: Testen en oplevering

Voor de oplevering van je website volgt een testperiode om te kijken of de afgesproken functionaliteit naar behoren werkt. Maar ook met betrekking tot bijvoorbeeld browser compatibiliteit worden er testen uitgevoerd. Als de testperiode naar tevredenheid is afgerond, wordt de website op het live domein geplaatst en is klaar om bezocht te worden.

Nazorg: Website beheer

Joomla en Wordpress hebben uitgebreide mogelijkheden om zelf de website bij te houden. Sommige ondernemers hebben echter geen tijd om de CMS website zelf te beheren. GEWOON! webdesign biedt aan om het website beheer totaal of gedeeltelijk uit handen te nemen. Van technisch beheer tot en met het plaatsen van content (teksten en foto’s) op uw site.

  • Content beheer
    Wanneer je voor content beheer kiest, wordt het plaatsen van tekst en beeld op de website verzorgd. Tevens worden de foto’s bewerkt en geoptimaliseerd voor het gebruik op internet. Oude content wordt opgenomen in het archief of verwijderd.
  • Technisch beheer
    Bij technisch beheer kun je denken aan back-ups van de website, technische beveiligingsupdates van het CMS en de gebruikte componenten.

Zoek je een website ontwikkelaar die je van a tot z op de hoogte houdt? Vul dan GEWOON! snel en veilig het contactformulier in. Ik reageer snel om alle vragen met je door te nemen.